Srednje škole u Subotici

Gimnazija „Svetozar Marković“ Tehnička škola „Ivan Sarić“ Muzička škola Srednja medicinska škola Politehnička škola Hemijsko-tehnološka škola Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“ Ekonomska škola „Bosa Milićević“ Srednja škola „Global“ (privatna) Biskupijska klasična gimnazija „Paulinum“ (privatna)