Resursi

15-22. april

prijava za prijemni preko MSŠ

11-19. maj

prijemni ispiti za gimnazijska odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostma

17. jun

završni ispit iz srpskog jezika

18. jun

završni ispit iz matematike

19. jun

završni ispit iz trećeg predmeta

21. jun

preliminarni rezultati završnog ispita

21-22. jun

žalbe na rezultate završnog ispita

24. jun

konačni rezultati završnog ispita

25-26. jun

popunjavanje liste želja

1. jul

konačni rasporedi učenika po smerovima u srednjim školama

1. jul

objavljivanje mesta za drugi krug upisa

1-3. jul

podnošenje prijava za upis u srednje škole

Dokumenta

 Pravilnik za upis u srednje škole
 Kalendar upisa u srednje škole
 Testovi sa prethodnih završnih ispita
izvor MSŠ